SOP

SPMI / SOP

Folder SOP

SOP PUSAT PENJAMINAN MUTU

Daftar Induk Dokumen SOP Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Surabaya

PJM-DID-SOP-JAM-O1

SOP Audit Internal

PJM-SOP-JAM-A4-01-A1-7

SOP Pengendalian Catatan Mutu

PJM-SOP-JAM-A4-02-A1-7

SOP Pengendalian Pelayanan Tidak Sesuai

PJM-SOP-JAM-A4-03-A1-7

SOP Tindakan Perbaikan

PJM-SOP-JAM-A4-04-A1-7

SOP Tindakan Pencegahan

PJM-SOP-JAM-A4-05-A1-7

SOP Pengendalian Dokumen

PJM-SOP-JAM-A1-01-A1-7

SOP Penetapan VTMS Poltekkes

PJM-SOP-JAM-A1-02-A1-7

SOP PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Daftar Induk Dokumen SOP Pusat Pengembangan Pendidikan Poltekkes Kemenkes Surabaya

PJM-DID-SOP-PPP-01

SOP Pelaksanaan Pembelajaran IPE

PJM-SOP-PPP-C6-02-A7

SOP Evaluasi Pembelajaran E-Learning

PJM-SOP-PPP-C3-02-A7

SOP Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Evidance Based Practise

PJM-SOP-PPP-C5-01-A7

SOP Ujian Daring Melalui E-Learning/ Aplikasi Online

PJM-SOP-PPP-C3-01-A7

SOP SUB BAGIAN AKADEMIK

Daftar Induk Dokumen SOP Administrasi Akademik

PJM-DID-SOP-AKD-01

SOP Pelaksanaan Pembelajaran Dalam Bentuk Masalah

PJM-SOP-AKD-D1-01-A3

SOP Pelaksanaan Bentuk Pembelajaran Berupa Penelitian

PJM-SOP-AKD-D1-02-A3

SOP Pelaksanaan Bentuk Pembelajaran Berupa Pengabdian Masyarakat

PJM-SOP-AKD-D1-03-A3

SOP Pelaksanaan Pembelajaran Dengan Metode Pembelajaran Berbasis Proyek

PJM-SOP-AKD-D1-04-A3

SOP Pelaksanaan Pembelajaran Dalam Bentuk Seminar

PJM-SOP-AKD-D1-05-A3

SOP Pelaksanaan Pembelajaran Dengan Metode Kolaboratif

PJM-SOP-AKD-D1-06-A3

SOP Pelaksanaan Pembelajaran Dengan Metode Pembelajaran Bentuk Kuliah

PJM-SOP-AKD-D1-07-A3

SOP Pelaksanaan Pembelajaran Dengan Metode Pembelajaran Bentuk Praktikum, Praktek Studio, Bengkel, dan Lapangan

PJM-SOP-AKD-D1-08-A3

SOP Pelaksanaan Pembelajaran Dengan Metode Pembelajaran Bentuk Responsif dan Tutorial

PJM-SOP-AKD-D1-09-A3

SOP Pelaksanaan Pembelajaran Dengan Metode Pembelajaran Dalam Bentuk Studi Kasus

PJM-SOP-AKD-D1-10-A3

SOP Pelaksanaan Pembelajaran Dalam Bentuk Simulasi

PJM-SOP-AKD-D1-11-A3

SOP Pelaksanaan Pembelajaran Dengan Metode E Learning/ Vilep

PJM-SOP-AKD-D1-12-A3

SOP Pelaksanaan Pembelajaran Dengan Metode Daring Selain E Learning/ Vilep

PJM-SOP-AKD-D1-13-A3

SOP Pelaksanaan Pembelajaran Dengan Metode SCL

PJM-SOP-AKD-D1-14-A3

SOP Keluasan Kajian (Perkiraan Penetapan Beban SKS Dosen)

PJM-SOP-AKD-D1-15-A3

SOP Distribusi MK Ke Dalam Semester

PJM-SOP-AKD-D1-16-A3

SOP Kehadiran Mahasiswa Dalam Kuliah Teori di SIAKAD

PJM-SOP-AKD-D1-17-A3

SOP Penetapan Verifikasi Kesesuaian Materi Mata Kuliah

PJM-SOP-AKD-D1-18-A3

SOP Penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS) di SIAKAD

PJM-SOP-AKD-D1-19-A3

SOP Penyerahan Soal Ujian

PJM-SOP-AKD-D1-20-A3

SOP Penyusunan Kontrak Perkuliahan

PJM-SOP-AKD-D1-21-A3

SOP Penyusunan Buku Ajar

PJM-SOP-AKD-D1-22-A3

SOP Penyusunan RPS

PJM-SOP-AKD-D1-23-A3

SOP Peninjauan RPS

PJM-SOP-AKD-D1-24-A3

SOP Penyusunan dan Review Modul Praktik

PJM-SOP-AKD-D1-25-A3

SOP Penetapan Jumlah Peserta Yudisium

PJM-SOP-AKD-D1-26-A3

SOP Pengembangan Kurikulum Untuk Menyesuaikan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Perubahan Kebutuhan Profesi, Pengguna Lulusan dan Masyarakat

PJM-SOP-AKD-D1-27-A3

SOP Evaluasi Keluasan dan Kedalaman Isi Pembelajaran

PJM-SOP-AKD-D1-28-A3

SOP Pengarsipan Soal Oleh Dosen

PJM-SOP-AKD-D1-29-A3

SOP Koordinasi Tim Pengajar Mata Kuliah

PJM-SOP-AKD-D1-30-A3

SOP Penyusunan Buku Panduan Akademik

PJM-SOP-AKD-D1-31-A3

SOP Cuti Akademik

PJM-SOP-AKD-D1-32-A3

SOP Evaluasi Proses Pembelajaran Oleh Kajur/ Kaprodi

PJM-SOP-AKD-D1-33-A7

SOP Her Registrasi

PJM-SOP-AKD-D1-34-A3

SOP Penyusunan Kalender Akademik

PJM-SOP-AKD-D1-35-A3

SOP Penerbitan Ijasah

PJM-SOP-AKD-D1-36-A3

SOP Penerbitan SK Direktur

PJM-SOP-AKD-D1-37-A3

SOP Pengesahan dan Persetujuan KRS Oleh Pembimbing Akademik

PJM-SOP-AKD-D1-38-A3

SOP Yudisium Bersama

PJM-SOP-AKD-D1-39-A3

SOP Penyediaan Sarana Prasarana Pembelajaran Dalam Kelas

PJM-SOP-AKD-D1-40-A6

SOP Penetapan Beban Belajar dan Masa Sudi Mahasiswa

PJM-SOP-AKD-D1-41-A3

SOP SUB BAGIAN KEMAHASISWAAN ALUMNI DAN KERJASAMA

Daftar Induk Dokumen SOP Administrasi Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama Poltekkes Kemenkes Surabaya

PJM-DID-SOP-MHS-01

SOP Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur PMDP Gakin

PJM-SOP-MHS-E01-01-A8

SOP Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Uji Tulis Gakin

PJM-SOP-MHS-E01-02-A8

SOP Seleksi Penerimaaan Mahasiswa Baru Jalur CBT Gakin

PJM-SOP-MHS-E01-03-A8

SOP Penetapan Mahasiswa Gakin (Mahasiswa Lama)

PJM-SOP-MHS--E01-04-A8

SOP Legalisasi Ijazah, Transkrip Nilai, dan Dokumen lain

PJM-SOP-MHS-E02-01-A1

SOP Tracer Study Alumni

PJM-SOP-MHS-E02-02-A1

SOP Tracer Study dari Pengguna

PJM-SOP-MHS-E02-03-A1

SOP Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur PMDP Reguler

PJM-SOP-MHS-E04-01-A3

SOP Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Uji Tulis Reguler

PJM-SOP-MHS-E04-02-A3

SOP Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur CBT Reguler

PJM-SOP-MHS-E04--03-A3

SOP Pelaksanaan PKKMB Tingkat Progran Study

PJM-SOP-MHS-E07-01-A3

SOP Pelaksanaan PKKMB Terpusat

PJM-SOP-MHS-E07-02-A3

SOP Pelaksanaan PKKMB Tingkat Program Studi pada Tatanan Normal Baru

PJM-SOP-MHS-E07-04-A3

SOP Pelaksanaan PKKMB Terpusat pada Tatanan Normal Baru

PJM-SOP-MHS-E07-05-A3

SOP Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Poltekkes

PJM-SOP-MHS-E10-01-D1

SOP Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama dengan Mitra dalam Negeri

PJM-SOP-MHS-E12-01-A7

SOP Pengunduran Diri dari Penerima Beasiswa Gakin

PJM-SOP-MHS-E01-05-A8

SOP Verifikasi Ijasah Lulusan

PJM-SOP-MHS-E02-04-A1

SOP Penerbitan SK Penetapan Mahasiswa Baru

PJM-SOP-MHS-E07-03-A3

SOP Pemutusan Studi Mahasiswa karena Mengundurkan Diri

PJM-SOP-MHS-E08-01-A3

SOP Pemutusan Studi Mahasiswa karena Dikeluarkan (Drop Out)

PJM-SOP-MHS-E08-02-A3

SOP Pemutusan Studi Mahasiswa karena Meninggal Dunia

PJM-SOP-MHS-E08-03-A3

SOP Perpanjangan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Dalam Negeri

PJM-SOP-MHS-E12-02-A7

SOP Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Asing

PJM-SOP-MHS-E13-01-A7

SOP SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BMN

Daftar Induk Dokumen SOP Administrasi Keuangan dan BMN

PJM-DID-SOP-KEU-01

SOP Pengajuan Anggaran (Internal)

PJM-SOP-KEU-F1-01-A8-C8

SOP Monitoring Realisasi Anggaran

PJM-SOP-KEU-F1-02-A8-C8

SOP Pembayaran Belanja Non Pegawai

PJM-SOP-KEU-F2-04-A8-C8

SOP Pelaksanaan Pengelolaan Hutang (Pendapatan Diterima Di Muka)

PJM-SOP-KEU-F2-05-A8-C8

SOP Pengelolaan Piutang

PJM-SOP-KEU-F2-06-A8

SOP Kodefikasi Barang Milik Negara

PJM-SOP-KEU-F3-01-A6-C6

SOP Rekonsiliasi Internal BMN

PJM-SOP-KEU-F3-02-A6-C6

SOP Rekonsiliasi External BMN

PJM-SOP-KEU-F3-03-A6-C6

SOP Penghapusan BMN

PJM-SOP-KEU-F3-04-A6-C6

SOP Stock Opname Persediaan

PJM-SOP-KEU-F4-01-A6-C6

SOP Rekonsiliasi Internal Persediaan

PJM-SOP-KEU-F4-02-A6-C6

SOP Laporan Persediaan

PJM-SOP-KEU-F4-03-A6-C6

SOP Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

PJM-SOP-KEU-F5-01-A8-C8

SOP Review Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

PJM-SOP-KEU-F5-02-A8-C8

SOP Uang Muka Kegiatan (BLU)

PJM-SOP-KEU-F6-01-A8-C8

SOP Pertanggung Jawaban Uang Muka Kegiatan

PJM-SOP-KEU-F6-02-A8-C8

SOP Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Belanja

PJM-SOP-KEU-F6-03-A8-C8

SOP Mutasi Kas Bendahara Penerimaan Dengan Bendahara Pengeluaran

PJM-SOP-KEU-F6-04-A8-C8

SOP Penerimaan Dana Badan Layanan Umum

PJM-SOP-KEU-F6-05-A8-C8

SOP Pemilihan Bank

PJM-SOP-KEU-F6-06-A8-C8

SOP Penempatan Deposito

PJM-SOP-KEU-F6-07-A8-C8

SOP SUB BAGIAN UMUM,KEPEGAWAIAN DAN PERENCANAAN

Daftar Induk Dokumen SOP Administrasi Kepegawaian dan Umum

PJM-DID-SOP-PEG-01

SOP Tugas Belajar Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

PJM-SOP-PEG-G2-01-A5

SOP Kenaikan Pangkat Reguler dan Jabatan Fungsional

PJM-SOP-PEG-G03-01-A5

SOP Analis Jabatan

PJM-SOP-PEG-G08-01-A5

SOP Kesejahteraan Pegawai

PJM-SOP-PEG-G12-01-A5

SOP Pemberian Sanksi Bagi Pegawai Kependidikan yang Melanggar Peraturan dan Tata Tertib Kepegawaian

PJM-SOP-PEG-G12-01-A5

SOP Penyusunan Bazetting

PJM-SOP-PEG-G14-01-A5

SOP Pencatatan Surat Masuk

PJM-SOP-PEG-G16-01-A7-C7

SOP Pencatatan Surat Keluar

PJM-SOP-PEG-G16-02-A7-C7

SOP Pelayanan Peminjaman Arsip

PJM-SOP-PEG-G16-03-A7-C7

SOP Penyusutan Arsip

PJM-SOP-PEG-G16-04-A7-C7

SOP Perekrutan Calon Dosen Tetap BLU Dan Tenaga Kependidikan Tetap BLU

PJM-SOP-PEG-G16-05-A5-C5

SOP Usulan Pembuatan KARPEG,KARIS,KARSU

PJM-SOP-PEG-G16-06-A5

SOP Pelayanan Cuti

PJM-SOP-PEG-G16-07-A5

SOP Penilaian Prestasi Kerja PNS

PJM-SOP-PEG-G16-08-A5

SOP UNIT TEKNOLOGI INFORMASI

SOP UNIT BAGIAN INFORMASI

SOP.UNIT TEKNOLOGI INFORMASI

SOP UNIT LABORATORIUM

Daftar Induk Dokumen SOP Unit Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Surabaya

PJM-DID-SOP-LAB-01

SOP Bebas Peminjaman Alat Laboratorium

PJM-SOP-LAB-i4-001-A6-B6

SOP Kalibrasi Alat Laboratorium Internal

PJM-SOP-LAB-i1-005-A6-B6

SOP Keselamatan Kerja Laboratorium

PJM-SOP-LAB-i5-004-A6

SOP Pembuatan Jadwal Penggunaan Laboratorium

PJM-SOP-LAB-i4-002-A6

SOP Pemeliharaan Alat Laboratorium

PJM-SOP-LAB-i1-004-A6-B6

SOP Peminjaman Alat Laboratorium oleh Institusi Lain

PJM-SOP-LAB-i6-001-A6-B6

SOP Peminjaman dan Pengembalian Alat Laboratorium dalam PBM Eksternal

PJM-SOP-LAB-i4-004-A6-B6

SOP Peminjaman dan Pengembalian Alat Laboratorium dalam PBM Internal

PJM-SOP-LAB-i4-003-A6

SOP Pengelolaan Limbah Benda Tajam

PJM-SOP-LAB-i5-003-A56

SOP Pengusulan Alat dan Bahan Praktikum

PJM-SOP-LAB-i1-001-A6-B6

SOP Penyimpanan Bahan Laboratorium

PJM-SOP-LAB-i5-005-06

SOP Pengelolaan Limbah B3

PJM-SOP-LAB-i5-002-A6

SOP Pelaksanaan Prosedur K3 Laboratorium

PJM-SOP-LAB-i5-001-A6

SOP Pendistribusian Bahan Habis Pakai Hasil Pengadaan

PJM-SOP-LAB-i1-002-A6-B6

SOP Penyediaan Bahan Habis Pakai di Laboratorium

PJM-SOP-LAB-i1-003-A6-B6

SOP Usulan Kebutuhan ABBM

PJM-SOP-LAB-i1-007-A6-B6

SOP Serah Terima ABBM Hasil Pengadaan

PJM-SOP-LAB-i1-006-A5-B5

SOP Perbaikan ABBM Oleh Pihak Eksternal

PJM-SOP-LAB-i7-01-A6-B6

SOP UNIT BAHASA

Daftar Induk Dokumen SOP Unit Pengembangan Bahasa

PJM-DID-SOP-BHS-01

SOP Permohonan Ijin Pemakaian Lab Bahasa Inggris

PJM-SOP-BHS-J01-01-A3

SOP Pengoperasian Lab Bahasa Inggris

PJM-SOP-BHS-J01-02-A6

SOP Pemberitahuan Pelaksanaan EPT (Preparation)

PJM-SOP-BHS-J01.03-A7

SOP Pelaksanaan EPT Preparation

PJM-SOP-BHS-J01-04-A7

SOP Pemberitahuan Pelaksanaan EPT ( Utama)

PJM-SOP-BHS-J01-05-A7

SOP Perjalanan Ke Lokasi Pelaksanaan EPT (Utama)

PJM-SOP-BHS-J01-06-A7

SOP Pelaksanaan EPT Utama

PJM-SOP-BHS-J01-07-A7

SOP Peberitahuan Pelaksanaan Remedy EPT

PJM-SOP-BHS-J01-08-A7

SOP Perjalanan Ke Lokasi Pelaksanaan Remedy EPT

PJM-SOP-BHS-J01-09-A4

SOP Pelaksanaan Remedy EPT

PJM-SOP-BHS-J01-10-A4

SOP Pemeriksaan LJK EPT

PJM-SOP-BHS-J01-11-A4

SOP Penerbitan Sertifikat EPT

PJM-SOP-BHS-J01-12-A4

SOP UNIT PERPUSTAKAAN

Daftar Induk Dokumen SOP Unit Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Surabaya

PJM-DID-SOP-PUS-01

SOP Keanggotaan Perpustakaan

PJM-SOP-PUS-K1-01-A6-B6-C6

SOP Layanan E-Journal

PJM-SOP-PUS-K1-11-A6-B6-C6

SOP Layanan Digital Library

PJM-SOP-PUS-K1-10-A6-B6-C6

SOP Layanan Internet

PJM-SOP-PUS-K1-09-A6-B6-C6

SOP Layanan Membaca

PJM-SOP-PUS-K1-02-A6-B6-C6

SOP Peminjaman Buku

PJM-SOP-PUS-K1-03-A6-B6-C6

SOP Peminjaman KTI

PJM-SOP-PUS-K1-04-A6-B6-C6

SOP Perpanjangan Buku

PJM-SOP-PUS-K1-05-A6-B6-C6

SOP Pengembalian Buku

PJM-SOP-PUS-K1-06-A6-B6-C6

SOP Pengembalian KTI

PJM-SOP-PUS-K1-07-A6-B6-C6

SOP Penggantian Buku Hilang

PJM-SOP-PUS-K1-08-A6-B6-C6

SOP Pengadaan Bahan Pustaka dari Dana DIPA

PJM-SOP-PUS-K2-01-A6-B6-C6

SOP Pengadaan Bahan Pustaka dari Hadiah

PJM-SOP-PUS-K2.02-A6-B6-C6

SOP Pengolahan Buku

PJM-SOP-PUS-K2-03-A6-B6-C6

SOP Pengolahan KTI / LTA / SKRIPSI

PJM-SOP-PUS-K5-01-A6-B6-C6

SOP Monitor dan Evaluasi Layanan Perpustakaan Tingkat Jurusan dan Prodi

PJM-SOP-PUS-K3-01-A6-B6-C6

SOP Upload KTI / LTA / SKRIPSI

PJM-SOP-PUS-K5-02-A6-B6-C6

SOP UNIT PENGELOLA USAHA

Daftar Induk Dokumen SOP Unit Pengelola Usaha

PJM-DID-SOP-UPU-01

SOP Pemesanan Sewa Gedung

PJM-SOP-UPU-L3-01-A6

SOP Pelunasan Jasa Sewa Gedung

PJM-SOP-UPU-L3-02-A8

SOP Penarikan Dana Operasional Sewa Gedung

PJM-SOP-UPU-L3-03-A8-C8

SOP Pelayanan Jasa Narasumber

PJM-SOP-UPU-L3-04-A5

SOP Pelayanan Jasa Sewa Kendaraan

PJM-SOP-UPU-L4-01-A8-C8

SOP Pelayanan Kerja Sama Bisnis

PJM-SOP-UPU-L4-01-A8-C8

SOP INSTALASI ASRAMA

Daftar Induk Dokumen SOP Instalasi Asrama

PJM-DID-SOP-ASR-01

SOP Masuk Asrama

PJM-SOP-ASR-M01-01-A6

SOP Keluar Asrama

PJM-SOP-ASR-M01-02-A6

SOP Pembayaran Sewa Asrama

PJM-SOP-ASR-M01-03-A6

SOP Ijin Pulang

PJM-SOP-ASR-M01-04-A6

SOP Pengunjung Asrama

PJM-SOP-ASR-M01-05-A6

SOP Layanan Keluhan Penghuni

PJM-SOP-ASR-M01-06-A6

SOP PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Daftar Induk Dokumen SOP Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Surabaya

PJM-DID-SOP-PPM-01

SOP Pengusulan Proposal Penelitian

PJM-SOP-PPM-B1-01-B2

SOP Penyusunan Protokol Penelitian

PJM-SOP-PPM-B1-02-B4

SOP Persetujuan Layak Etik Penelitian

PJM-SOP-PPM-B1-03-B3

SOP Pelaksanaan dan Pengambilan Data Penelitian

PJM-SOP-PPM-B1-04-B5

SOP Monitoring Penelitian

PJM-SOP-PPM-B1-05-B7

SOP Pelaporan Akhir Penelitian

PJM-SOP-PPM-B1-06-B1

SOP Pengusulan Proposal Pengabmas

PJM-SOP-PPM-B9-01-C2

SOP Penandatanganan Kontrak Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat

PJM-SOP-PPM-B10-02-C1

SOP Pelaksanaan Kegiatan Pengabmas

PJM-SOP-PPM-B11-03-C5

SOP Monitoring Pengabmas

PJM-SOP-PPM-B12-04-C12

SOP Pengusulan Proposal PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa)

PJM-SOP-PPM-B13-01-C3

SOP Monitoring PKM

PJM-SOP-PPM-B13-02-C3

SOP Pelaporan Akhir PKM

PJM-SOP-PPM-B13-03-C3